TANGAZO LA ZABUNI MBALIMBALI NDANI YA HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA MAWENI - KIGOMA KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024