Clinical Support Service

Hizi ndizo huduma saidizi zinazopatika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni

  1. Dawa

ugawaji dawa kwa wagonjwa

uagizaji na utunzaji dawa

utengenezaji dawa

Taarifa, ushauri, elimu na Utafiti

  1. Maabara, damu salama, Kuhifadhi maiti

  2. Mionzi

  3. Huduma za matengezo kinga na matengenezo ya vifaa na miundombinu (HCTS)

  4. Huduma za Utengamao (rehabilitative services).

  5. Afya ya mazingira

                                                                         

Mmoja ya wafanyakazi akiendelea na upimaji katika maabara ya kisasa ya hospitali