nursing service department

Huduma zifuatazo zinapatikana katika idara ya huduma za uuguzi

  1. huduma za uuguzi (nursing care)
  2. House keeping services
  3. Huduma za ustawi wa jamii
  4. Huduma za utakasaji