WAGONJWA WA NJE NA DHARURA

Posted on: June 15th, 2024

Tunatoa huduma zifuatazo

 • Usajiri Na Kumuona Daktari Kwa Wagonjwa Wasiokuwa Na Rufaa (Registration And Consultation Fee)
 • Usajiri Na Kumuona Daktari Kwa Wagonjwa Wenye Rufaa (Registration And Consultation Fee)
 • Usajiri Na Kumuona Daktari Kwa Wagonjwa Wa Marudio
 • Usajiri Na Kumuona Daktari Kwa Wagonjwa  Wasio Raia Wa Tanzania
 • Kusafisha Kidonda(Dressing)
 • Kufunga Pop
 • Upasuaji Mdogo (Minor Operation)
 • Kutoa Pop
 • Kutoa Nyuzi
 • Medical Examination
 • Kupiga Bomba Kwenye Sikio(Ear Syringe)